Naše trenérka Soňa Kaloušková

Stránka Soni Kalouškové - http://www.ashaadox.cz/akademicke-jezdecke-umeni-klasicka-drezura-academic-art-of-riding-classical-dressage/

Soňa se s námi dělí o své zkušenosti v klasické i akademické drezurní přípravě koně i jezdce v závislosti na stupni výcviku obou. Práci je možné kombinovat ze země, z ruky, na lonži i v sedle. Lze se věnovat i školení sedu na lonži.


Podmínkou účasti je perfektní zdravotní stav koně v závislosti na tématu, které chce jezdec probírat. (Například: kulhající kůň může být školen maximálně v zastavení a bez jezdce...)
Předpokládá se vzájemná shoda koně a jezdce v otázce spolupráce, tzn. že lekce není určena pro řešení problematického chování koně vykazující hrubou až agresivní neochotu ke spolupráci ať už z jakéhokoliv důvodu. Tam doporučujeme nejdříve pořešit základní ' horsemanship', jelikož v takovém případě nemůže být řeč o drezurním vzdělávání.

Novinky