Individuální tréninky v 2019

Přehled tréninkŮ se Soňou Kalouškovou v roce 2020.

8. března

17. května

21. června

16. srpna

27. září

15. listopadu

Novinky